menu

Huisregels

De huisregels zijn vanzelfsprekend. Toch is het goed om de regels die ons als leden van het netwerk beschermen even op een rijtje te zetten.

Huisregels Vidante Netwerk.

Vidante Netwerk biedt een forum aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Vidante Netwerk huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. De huisregels zijn toegespitst op het gebruik van het forum, maar gelden uiteraard ook voor alle diensten die Vidante Netwerk biedt, inclusief diensten die door samenwerkingspartners en derden worden aangeboden. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

 1. DE BEHEERDER.

Vidante Netwerk wordt beheerd door de eigenaar van Vidante, hierna te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot deelnemen te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

 1. REGISTRATIE.

Om je te registreren als lid van Vidante Netwerk dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van Vidante Netwerk dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer. Dit kan per e-mail naar netwerk@vidante.nl.

 1. PLICHTEN GEBRUIKERS.

De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

 1. BETALINGSVERPLICHTING

Op het moment dat jij je als lid van het Vidante Netwerk registreert ben je lidmaatschapsgeld aan Vidante schuldig. De prijzen liggen d.d. op €12,00 per maand en worden in kwartaal termijnen van €36,00 gefactureerd en dienen voor de eerste van het betreffende kwartaal te worden voldaan (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Op het moment van inschrijving betaal je het resterende kwartaalbedrag voor het betreffende kwartaal vooruit. Na betaling van dit eerste bedrag krijg je toegang tot het Vidante Netwerk.

Wanneer je niet aan de betalingsverplichting voldoet behoudt de beheerder van Vidante Netwerk zich het recht voor je de toegang tot het Vidante Netwerk tijdelijk te ontzeggen. Bij een betalingsachterstand van meer dan drie maanden behoudt beheerder zich het recht voor je lidmaatschap op te zeggen. Communiceer voor deze maatregelen als je betalingsproblemen hebt, achteraf is correspondentie hierover niet meer mogelijk.

 1. WAT IS NIET TOEGESTAAN BIJ VIDANTE NETWERK?

Het zijn waarschijnlijk allemaal open deuren voor jullie. Het spreekt voor zich, maar voor de volledigheid wil ik het als beheerder het toch genoemd hebben. Voel je absoluut niet aangesproken als geen van onderstaande zaken op jou van toepassing zijn.

 • Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto"s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het forum van Vidante Netwerk. Ook berichten, foto"s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

 • Spammen, reclame maken. Spam is op geen enkele manier toegestaan binnen Vidante Netwerk. Hierop volgt direct een opzegging van het lidmaatschap. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Je mag in bepaalde onderwerpen (als bijvoorbeeld Presenteer jezelf) wel laten weten wie je bent en wat je doet en een link naar jouw website plaatsen. In de comments in een discussie, mag je ook jezelf of derden “aanraden” als advies bij een nadrukkelijk gestelde vraag, mits dit advies passend bij de vraag is.

 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

 • Het posten zonder ingevuld profiel met naam en foto waar je herkenbaar op staat. Vidante Netwerk is een persoonlijk netwerk. We willen allemaal graag onze ervaringen met elkaar delen. Het posten onder een “anoniem” profiel zou deze doelstelling teniet doen. Daarom is het eerste wat er van je gevraagd wordt na inschrijving, om je profiel in te vullen.

 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal. Wees voorzichtig met het plaatsen van je eigen NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Bovenstaande gegevens van anderen (lid van het Vidante netwerk of niet) plaatsen is nooit toegestaan. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

 • Het publiceren van materiaal dat door mede leden is gepost. Binnen het forum moet jij je als lid veilig genoeg kunnen voelen om te posten. Ook over kwetsbare zaken. Daarom is het ten strengste verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van zowel de beheerder als het postende mede-lid een (deel van een) post buiten het afgeschermde forum te publiceren. Dat geldt ook voor beheerder. Wanneer beheerder materiaal van achter de inlog wil gebruiken voor reclame- of educatieve doeleinden, zal er altijd toestemming aan de betreffende poster gevraagd worden.

 • Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept nodig hebt, zonder recept zijn te verkrijgen is verboden.

 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites). Het praten over e-books is geen probleem aangezien dit op zichzelf een legaal product is dat tegen betaling legaal kan worden gedownload. Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books is echter niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.

 • Verwijderen topics i.v.m. privacygevoeligheid. Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacy-gevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie opener verwijderd. Vidante netwerk conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde "Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet" van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 • Verwijderen van OpeningsPosts (OP). Bij herhaaldelijk verwijderen van OP zonder duidelijke reden met betrekking tot de privacy ontvangt de betreffende Discussie Opener een waarschuwing. Mocht de forummer deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er conform regels van het bansysteem stappen worden ondernomen.

 • Trollhunten. Het openbaar beschuldigen van gebruikers voor trollen is niet toegestaan. Er kan melding van worden gemaakt via netwerk@vidante.nl.

 • Op de man spelen/provocatie richting mede-leden. Het plaatsen van berichten die als op de man spelend of provocerend richting mede-leden kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

6. WAT GEBEURT ER ALS JE JE NIET AAN DE REGELS HOUDT?

- De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. - Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. - De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

- eerste overtreding: waarschuwing

- tweede overtreding: 24 uurs-ban

- derde overtreding: 48 uurs-ban

- vierde overtreding: een weekban

- vijfde overtreding: een maandban

- permaban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)

De beheerder kan indien nodig contact opnemen met de "abuse afdeling" van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

- De beheerder kan contact opnemen met de "abuse afdeling" van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

7. IEMAND ANDERS MISDRAAGT ZICH. WAT KAN JE DOEN?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder, die zal indien nodig actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken via netwerk@vidante.nl.