menu

Weer zelf lessen maken

In het basisonderwijs staan allerlei lesmethodes centraal. Maar wat als je als leerkracht weer met je eigen visie en fantasie aan het werk wil?

manon, vrijdag 5 februari 2016

Vanmorgen had ik een overleg met een opdrachtgever over het ontwikkelen en geven van trainingen aan leerkrachten in het basisonderwijs. Het gaat in eerste instantie om communicatietrainingen, maar later ook over cultuurtrainingen: hoe kunnen leerkrachten zelf kunstwerkvormen inzetten in hun eigen lessen.

Ik ben een groot voorstander van de zelfredzaamheid van de docent bij het inzetten van kunstwerkvormen. Hoe mooi is het wanneer een juf of meester drama elementen kan gebruiken bij allerlei andere vakken en onderwerpen. Je kan een taalles verlevendigen, de tafels op een andere manier laten onthouden en de geschiedenis tot leven brengen. Het zou zo fantastisch zijn wanneer drama, beeldende kunst en muziek een vanzelfsprekend, geïntegreerd onderdeel van de dag zouden zijn.

Als docent drama juich ik dat alleen maar toe. De vakdocenten zijn heus nog wel nodig. Voor de verdieping, voor de extra kwaliteit, voor de grotere projecten. En in eerste instantie ook om de leerkrachten te begeleiden, te coachen, bij het zelf weer leren ontwerpen van hun lessen. Niet meer een methode volgen, maar zelf weer methodisch werken.

En daar mag ik een start mee maken. Ik ben er blij mee!