menu

Orde in de chaos

Wanneer ik innerlijk groei is er eerst chaos voordat er orde kan zijn. Dat is niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk.

manon, zondag 7 februari 2016

Deze inspiratiekaart kreeg ik toegestuurd van ConFront Coaching en Training. ik krijg elke dag een inspiratiekaart in mijn mail. Soms gaan ze zo weer weg, dan resoneert het niet met mij. Soms ook zijn het kaarten die precies de nadruk leggen op wat er in mij of in mijn omgeving gebeurt. Zo was het ook met deze.

Orde en chaos, chaos voor orde. In de opmaat naar het ontstaan van Vidante heerste er in mij een enorme chaos. Ik ging van werken in loodienst naar de wens om voor mijzelf te beginnen. Ik ging van steeds reageren op een ander naar werken vanuit mijn eigen kern. Van re-actief naar pro-actief. Daar ben ik tegen heel wat drempels opgebotst en heb ik met heel wat beren moet vechten! Hoe bevrijdend het ook is om eigenaarschap over mijn eigen leven te claimen, om zelf aan het stuur te zitten, toch kan de achterbank ook heel comfortabel zijn. Ik laat mij ook graag rijden. Ik heb de chaos even laten zijn. Het was niet leuk, maar het was wel even nodig. Ik luisterde met aandacht naar alles wat zich aandiende en probeerde niet in mijn ratio te blijven hangen. En wat gebeurde er? De wind ging steeds rustiger waaien, het stof ging liggen en het landschap kwam weer tevoorschijn. Een nieuw landschap waarin Vidante een prominente plek innam. Ik kon het zien, horen, proeven, ruiken en ik kon ermee aan de slag.

In trainingen kom ik dat ook steeds tegen. wanneer er wezenlijk iets transformeert, komt er steeds chaos voor de orde. Dat kan ook niet anders. Aan de basis wordt iets gewijzigd, dat werkt natuurlijk overal in door. Ik geef mijn trainees of cursisten ook altijd mee: laat maar gebeuren, het stof moet nog even wervelen, alles aan het zicht onttrekken. Wanneer je dat proces de ruimte laat, zonder oordeel dicht bij jezelf blijft, gaat het stof vanzelf liggen en kan je rustig kijken naar welk wonder er door de storm tevoorschijn in gekomen.